Στο SLANG.gr την ψάχνουμε* με την αργκό

10.843 μέλη μας έχουν ήδη καταχωρίσει 27.624 ορισμούς και 102.404 σχόλια για 24.102 λήμματα

*την ψάχνω με κάτι: ασχολούμαι σε βάθος με αυτό