Στο SLANG.gr την ψάχνουμε* με την αργκό

10.748 μέλη μας έχουν ήδη καταχωρίσει 27.499 ορισμούς και 102.335 σχόλια για 24.000 λήμματα

*την ψάχνω με κάτι: ασχολούμαι σε βάθος με αυτό