#1
Άχθος Αρούρης

στο Τουλούμπατζης

Τρόμπας αλλά όχι με την καθαρή έννοια του αυνανιστή, στην οποία παραπέμπει η κίνηση της αντλίας. Τρόμπας σαν ανόητος.