#1
Κ. Μαρουλης

στο ξεθερμίζω

Κάνω λάτζα. Στο χρονικό του, ο Παναγής Σκουζες γραφει , 'Τα χρεη μου ήτον να μαγειρεύω, να ξεθερμω, να σκουπίζω, να σκουπίζω, να ψωνίζω, καθε Σάββατον να ζυμώνω και να του πλενω τα ρούχα του και αλλες υπηρεσίες να παραστέκομαι.'