θεία είμαι και έχεις δίκιο.. έπρεπε.
είμαι πρόθυμη να το διαγράψω μα δε γνωρίζω τον τρόπο