#1
Δόμνα

στο μάκης

Mes, πιστεύω ότι εξυπηρετεί περισσότερο ανάγκες «μπαλαντέρ» έκφρασης, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι γουτσισμοί, με πρώτο απ' όλους το «μωρό μου». Διότι αν η Τασούλα τα 'χει με ν Βάγγουρες και δε θέλει να υποπέσει στο σφάλμα να μπερδέψει τα ονόματά τους, θα χρησιμοποιήσει μια έκφραση «μπαλαντέρ» για όλους (το αυτό ισχύει και για το Βάγγουρα που τα 'χει με ν Τασούλες). Όσο για το αν είναι πολύ γλιτσερό για το μπρουτάλ/πρωτόγονο ίματζ του Βάγγουρα, θα πρότεινα στην Τασούλα απλά να μουγκρίζει, αντί να τον προσφωνεί...