α, μαι στα ...το γνωστό φανογαλο....
η της φανης το μυτζηδρογαλο ,
επισης θα μπορούσαμε να πουμε :της Φανής το μυδογαλο.
τελος...