#1
ρεμάλι

στο χαμούρα

ούρα ούρα ούρα είσαι μια παλιοχαμούρα!
μαύρα μούρα άσπρα μούρα είσαι μια παλιοχαμούρα.
μούρης μούρης και χαμούρης, εξού και παλιοχαμουτζής