#1
Βυζιγότθος

στο γκοθάς

Όταν δε φτάνουν κοντά στα 50, με καραφλάζ, κοιλιά και ανδρόβυζα, τότε τους αποκαλούμε και βυζιγότθους...