Έβγαλε ο κώλος του ροζιά ακούγεται καλύτερα!

#2
popi

στο αλεφάντεια κόμμωση

Αλλιώς κ καραφλοχωρίστρα παιδιά

#3
popi

στο καλιόπη

Άκυρη τελείως η λέξη αυτή!Για να είναι ορθογραφημένη όσον αφορά το στρατό γράφεται:καλιόπη.Το Καλλιόπη είναι ένα πολύ ωραίο όνομα!!