όπως κ Αρχιμήδης (ο Σ. Μουστάκας σε μια ταινία!!)

#2
koloboy

στο μαγεμένος

Νο! Το δικό μου είναι έτη μπροστά!;)

χρησιμοποιείτε επίσης κ ως «ξέρω γω να ούμε ξέρω γω..» κυρίως από στραβοστόμιδες!!