Εγώ το έχω ακούσει με «Μανωλιος» αντι για Μαριωρή.

#2
billgeek

στο τη γαμήσαμε τη βάρκα

εγώ το χω ακούσει και σαν την κάτσαμε τη βάρκα!