#1
Ιεραποστολος

στο φιμές

Συν. βλ πράσινος

#2
Ιεραποστολος

στο τσερλομπίλ

Βλ και γλεντοκώλι