Η αρκούδα. Δηλαδή χοντρή λύκαινα.

Δικέλεις την κατέ μπαρότατη; Ου μωρη μπαλογουγούλφω!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε