Για τον φανταρικό μικρόκοσμο σημαίνει πως περνώ από το εκατό και σήμερα στο ενενήντα εννιά και σήμερα. Ή, μ' άλλα λόγια, μου απομένουν λιγότερες από εκατό μέρες θητείας.

- Πόσες μετράς;
- Ενενήντα οκτώ και σήμερα!
- Άντε ρε, έσπασες κατοστάρα; Τον έφαγες τον γάιδαρο, η ουρά σού 'μεινε!
- Αριθμός διψήφιος, πολίτης υποψήφιος κολλητέ!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Επισκέπτης

Οπίαι αναμνήσεις!!! Η κατοστάρα εις τα παλαιότερα έτη ήτο ένα πραγματικό εκατοστάρικον το οποίο εχώριζε ο στρατιώτης εις 100 μικρά τετράγωνα ίσου εμβαδού. Δια κάθε ημέραν η οποία επερνούσε ετοποθετούσε μπλάνκον εις το ανάλογον τετράγωνον! Μετά από συγκεκριμένον δε αριθμό ημερών το εκατοστάρικον έστεκε πλέον μόνον του άνευ αντιστηρίξεως! Συναρπαστικό όσο ποτέ άλλοτε... εννίοτε δε πολλοί επροτιμούσαν να χαράξουν το παλιό πενηντάρικον λόγω μικρότερου κόστους του όλου εγχειρήματος αλλά και λόγω του συντομότερου χρόνου αποπεράτωσης. Δια ευνόητους λόγους το έθιμο αυτό έχει πλέον καταργηθεί.