Δηλώνει τουλάχιστο καλή γνώση ενός αντικειμένου. Εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφική αθλητοκεντρική θεώρηση ότι όλα στη ζωή είναι αθλήματα.

Λέγεται επίσης: «το έχω το άθλημα», «είμαι καλός στο άθλημα» κ.α.

Όταν χρησιμοποιείται ως υπονοούμενο σε τρίτο ενικό πρόσωπο θηλυκού γένους, συνοδευόμενο από σύντομη παλινδρομική κίνηση της δεξιάς χειρός κατά τον άξονα του στόματος, υπονοεί την πιθανή καλή επίδοση της αναφερομένης γυνής εις το άθλημα του πεοθηλασμού

- Πώς το κόβεις το μωράκι;
- Φαίνεται να το κατέχει το άθλημα.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Mr. Cadmus

Και όχι απαραίτητα του πεοθηλασμού, αλλά ολόκληρης της γκάμας των επιτραπέζιων, επικρεβάτιων, επικαναπέδιων κ.ο.κ. στάσεων της ενόργανης γυμναστικής.

#2
Stravon

είναι όντως πολυγκαμική η χρηστικότητα του όρου.

#4
GATZMAN