Ἡ κλούβα τοῦ τμήματος ἠθῶν.

Παλαιότερα ἦταν συνηθισμένη βραδυνὴ σκηνὴ περὶ τὴν Ὁμόνοια, Συγγροῦ καὶ ἀλλοῦ, νὰ μαζεύῃ ἡ κλούβα ἐκδιδομένους κιναίδους καὶ πόρνες, προκειμένου νὰ γίνῃ ὑγειονομικὸς ἔλεγχος. Συχνὰ ἔπεφτε καὶ καμμιὰ ψιλή.

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Πετρόπουλο:
- Ποὺ νὰ ἀβέλῃ μὲ σὶκ τὸ ποῦλμαν τῆς χαρᾶς καὶ νὰ σὲ τζάσῃ στὸ ρουνάδικο γιὰ ρεβύ, ξεκωλιάρα!
Τουτέστιν:
- Ποὺ νὰ ἐμφανισθῇ σιγὰ-σιγὰ ἡ κλούβα καὶ νὰ σὲ πάῃ στὸ τμῆμα γιὰ ἐπιθεώρησι (ὑγειονομικὴ), ξεκωλιάρα!

Magic Bus - The Who (από allivegp, 15/10/09)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
aias.ath

Φίλος παλαιὸς καὶ μπενάβων τὰ βαθειὰ λατινικά, ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ κατάρα αὐτὴ ἔχει ἐσφαλμένως ἀποδοθῆ ἀπὸ τὸν Πετρόπουλο, καὶ ὅτι τὸ ὀρθὸν εἶναι:
Ποὺ νὰ ἀβέλῃς μὲ σὶκ τὸ ποῦλμαν τῆς χαρᾶς καὶ νὰ σὲ τζάσουν στὸ ρουνάδικο γιὰ ρεβύ, ξεκωλιάρα!
Τουτέστιν:
Ποὺ νὰ ἀπολαμβάνῃς τὸ τσιγαρλίκι σου (ἢ ἄλλο ναρκωτικό), καὶ νὰ σὲ πᾶνε στὸ τμῆμα γιὰ ἔλεγχο (στοιχείων, σήμανσι κλπ), ξεκωλιάρα!
Στὴν περίπτωσι αὐτή, ποῦλμαν τῆς χαρᾶς (καὶ ὄχι ἁπλῶς ποῦλμαν) σημαίνει τσιγαρλίκι κλπ. Στὴν ἄλλη περίπτωσι, τὸ «τῆς χαρᾶς» εἶναι ἁπλῶς πρόσθετος εὐφημισμός.
Δὲν ἔχω ἐπιβεβαιώσει προσωπικῶς καμμία ἀπὸ τὶς δύο ἐκδοχές.

#2
HODJAS

Βόλτες με το Μάτζικ Μπάς δηλαδή...

#3
jesus

κ τραβάνθρωπος στα ελληνέζικα

#4
Galadriel

Η «ξεκωλιάρα» πάντως σταθερή αξία.

#5
Khan

έχει σχέση με το γαλλικό fille de joie (κορίτσι της χαράς) για τις εκδιδόμενες;

#6
Επισκέπτης

@Khan
Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ συγκομιδὴ τοῦ ποῦλμαν. Γενικῶς ὅμως δὲν τὸ βλέ.

#7
Επισκέπτης

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἡ Ὁμόνοια λέγεται στὰ καλιαρντὰ Κανουλοῦ, διότι ὅπως θὰ θυμᾶστε, ὑπῆρχαν προολυμπιακῶς ἐκεῖνες οἱ ἀκαλαίσθητες ὁριζοντιωμένες τσουτσοῦνες τοῦ γερο-Καραμὰν Ἀλῆ (τοῦ κατηχητικοῦ παιδὶ κι αὐτό, καὶ ἡ ἄλλη ἡ φίλη του ἡ Λαμπρινὴ ἡ ἀμίλητη), ποὺ παρίσταναν τὰ συντριβάνια.

#8
HODJAS

Εύγε Αίαντα!!!