Ἡ γυναίκα ἐν γένει, στὰ καλιαρντά. Ἐν συνθέσει προσδιορίζει τὸ εἶδος τῆς γυναικός, πχ ἡρακλομουτζοῦ=κόρη.

Ἔχει πολλὰ ἐνδιαφέροντα παράγωγα. Ἰδιαιτέρως ᾿ἀξιοσημείωτο θεωρῶ τὸ ἡρακλωτά = ἀνάσκελα (δηλ. γυναικεῖα). Τὸ ἀντίθετο λέγεται νορμάλ!

Ἡ ἐτυμολογικὴ συσχέτισις μὲ τὸ Ἡρακλῆς (τὸ προτείνει καὶ ὁ Πετρόπουλος) φαίνεται νὰ σχετίζεται μὲ τὸ δέος πρὸς τὸ ἀρχέτυπο τοῦ ἄλλου ἀπὸ αὐτὸ τῆς γυναικός, ἀλλὰ ἰδίου μὲ αὐτὸ τοῦ κιναίδου, φύλου, δέος τὸ ὁποίο καθορίζει καὶ τὴν φύσι τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὡς διαταραχῆς (κι ἂς μήν τὸ δέχεται πλέον ὁ συνασπισμὸς κιναίδων καὶ συμπαθούντων ποὺ ἔβγαλαν τὸ DSM4).

Ἐπειδὴ ἡ διπλῆ ἀντιστροφὴ φύλου μοῦ προκαλεῖ πρόβλημα κατανοήσεως, ποὺ ἀδυνατῶ νὰ λύσω, προκηρύσσω δημοσία διαβούλευσι γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐτυμολογίας.

Ἡ Λίτσα, ἡρακλομουτζοῦ τοῦ μπαρμπα-Γιάννη. (Μετάφρασι: Ἡ Λίτσα, ἡ κόρη τοῦ τάδε...)

Η κυκλαδίτισσα Ηρακλειά (από GATZMAN, 26/10/09)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Γιώργος Ζάκκης

Μήπως Ηρακλιά δεν είναι η γυνή γενικώς αλλά η ανδρογυναίκα, εξού και η αναφορά στο πρόσωπο του Ηρακλέους; Ή ο σωματώδης ομοφυλόφιλος; Εκτός και αν δεν σχετίζετο μετά του Ηρακλέους αλλά με θυληκή μορφή την οποία αγνοούμε (δύσκολο ομολογώ!)

#2
poniroskylo

Από το γύφτικο rakli, rakhli = κοπέλα, κορίτσι, κόρη – ξένη, όχι Ρομ στην καταγωγή· η Ρομ κοπέλα είναι čhaj.

Το η- στην αρχή είναι το άρθρο η το οποίο, αρχικά, θα ήταν απαραίτητο για να ενταχθεί η λέξη rakli σε μια συνομιλία στα ελληνικά ή τα καλιαρντά, π.χ. rakli είπε... > η rakli είπε... και αργότερα ενσωματώθηκε στη λέξη π.χ. η rakli είπε... > η ηράκλη είπε...

Δες και το λήμμα μπουτ - ή, οι επιρροές της ρομανί στα καλιαρντά.

#3
aias.ath