Εναλλακτική ονομασία των καλιαρντών, της διαλέκτου των λουμπινών.

- ... το γλωσσικόν ιδίωμα των κιναίδων, όπερ παρ' αυτοίς είναι γνωστόν και ώς καλιαρντή ή καλιάρντω, και ώς τζιναβωτά, και ώς λιάρντω ή ντούρα λιάρτα, και ώς λατινικά ή βαθιά λατινικά, και ώς λουμπινίστικα ή γραγκολουμπινίστικα.
(Ηλίας Πετρόπουλος, Καλιαρντά, Εκδόσεις Νεφέλη, 1982).

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
GATZMAN

Έλειπε αυτό;

#2
Vrastaman

Υπήρχε σε ορισμούς αλλά όχι αυτοτελώς.