Εκ του γαλλικού jamais.

Σημαίνει ποτέ, για κανένα λόγο, με καμία Παναγία. Σε περίπτωση που αποδίδεται μεγάλη έμφαση, χρησιμοποιείται διπλό: -Ζαμέ ζαμέ.

-Φαντάζεσαι τον Κοργιαλά για υπουργό πολιτισμού;
-Ε, ζαμέ ρε μαλάκα!

Ο Ζα-Μέ (κατά κόσμον Ζαφείρης Μελάς)! (από HODJAS, 10/02/10)Μυδασίστ: Έλεκτρον. (από Khan, 31/01/13)

Βλ. και ζαμαί των ζαμών

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
allivegp

Και «ζαμέ των ζαμών» αντί για «ποτέ των ποτών».

Επίσης, το «ζάμε» χρησιμοποιείται σε πολλές ορεινές περιοχές έναντι του «ζούμε», π.χ. «Εμείς ζάμε με τα πρόβατα και τα γίδια.»

#2
allivegp

Αρχι-μήδι!