Εναλλακτική χρήση του λήμματος μαλάκας.

Εάν θεωρηθεί ως δεδομένο ότι υπάρχει μια ιεραρχία μαλακίας, αντίστοιχη με αυτή του στρατού, τότε ο ανθυπομαλάκας βρίσκεται χαμηλά στην ιεραρχία αυτή. Ο βαθμός του θα πρέπει να είναι αντίστοιχος με αυτή του ανθυπολοχαγού ή του ανθυποπλοίαρχου.

Επομένως, ο ανθυπομαλάκας είναι αυτός που έχει μπροστά του όλο το μέλλον και τις δυνατότητες να προβιβαστεί σε υπομαλάκα, μαλάκα, επιμαλάκα, ή και αρχιμαλάκα. Ακόμη όμως βρίσκεται αρκετά χαμηλά στην ιεραρχία και θα πρέπει να καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες για την αναρρίχηση του συνεχίζοντας ακάθεκτος να μαλακίζεται.

Ως χαρακτηρισμός, δεν είναι σίγουρο αν είναι επιτιμητικός ή υποτιμητικός σε σχέση με τους άλλους τύπους μαλάκα («υπομαλάκας», «αρχιμαλάκας»). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν για τον χαρακτηρισμό λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχία μαλακίας, όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω.

Εάν ναι, τότε η μαλακία αντιμετωπίζεται σαν τα γαλόνια στη στρατιωτική ιεραρχία και έτσι ο αρχιμαλάκας είναι ο πιο μαλάκας απ' όλους τους κατωτέρους του. Επομένως ο ανθυπομαλάκας είναι ο λιγότερο μαλάκας.

Εάν όμως δε ληφθεί υπ' όψη η ιεραρχία μαλακίας, τότε ο όρος «ανθυπομαλάκας» φαίνεται να δηλώνει κάποιον πιο μαλάκα από τον απλό μαλάκα, γιατί με τη χρήση του όρου υπονοείται κάτι σαν μαλάκας limited edition.

  1. - Ρε δεκανέα, πάλι αγγαρεία;
    - Τα παράπονά σου στον ανθυπομαλάκα τον λοχία ρε ψάρι.

  2. - Τι μαλάκας είσαι ρε μαλάκα;
    - Μαλάκας είσαι συ ρε αρχιμαλάκα.
    - Εσύ είσαι μαλάκας ρε ανθυπομαλάκα.

  3. Και ο τελευταίος ανθυπομαλάκας γίνεται υπουργός στη μπανανία ρε. Γι' αυτό μας έχει πάρει η κάτω βόλτα.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
allivegp

Μπράβο!

#2
AN21

Προφ έχει πάρει πολλά παράσημα του τάγματος της Ανοικτής Παλάμης!