Στην χρηματιστηριακή αργκό, οι μικρομέτοχοι μικροεπενδυτές. Αυτοί που, όπως οξυδερκώς παρατηρεί ο σύσλανκος ατσεγκέ, πάντα τρώγονται από τα μεγάλα ψάρια.

- Το παράδοξο του να λιγουρεύονται οι «μαριδαίοι» τις τράπεζες δεν είναι καλός οιωνός! (εδώ)

- Αποτελεί μέγα ιστορικόν σφάλμα η άποψις κατά την οποίαν εις την αρχαιότητα δεν υπήρχον χρηματιστηριακοί ναοί του χρήματος.. Υφίσταντο και παρα (εκ του τουρκικού παράς) υφίσταντο. Ωσαύτως μεγίστη πλάνη εστί και η εντύπωσις πως δεν υπήρχον μαριδαίοι, κοινώς επενδυταί. Υπήρχον και παρα (δες ανωτέρω την εξήγησιν της λέξεως) υπήρχον, αλλά αλλέως τους απεκάλουν. Τους ωνόμαζον στρουθία. Ως γνωστόν, στρουθίον εστί πτηνόν μικρόσωμον ως σπίνος ή σπουργίτης.. Με την πάροδον των αιώνων τα στρουθία εμεγεθύνθησαν με αποτέλεσμα να εξελιχθούν εις τους σημερινούς παπαγάλους...
(κλούνος του Γεωργίου Ζάκκη, εκεί)

- Σιγά ρε παιδιά τόσο καιρό αγοράζουν μαριδαίοι πια!!! Η θειά μου η Σούλα ούτε ο Warren Βuffet να ήταν δεν θα αγόραζε τόσα κομμάτια. Οι μαριδαίοι είναι εκτός χαα, εδώ και χρόνια πια...τι λέμε τώρα για 40.000 κωδικούς (κι άμα); Τι μπορεί να επηρεάσουν; Τίποτε. Οι ελέφαντες πουλάνε και αγοράζουν. Κι οι ελέφαντες θα το πάνε όπου θέλουν.
(παραπέρα)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία