Η τουαλέτα στην χεζοσλάνγκ, και ειδικά στην στρατιωτική χεζοσλάνγκ.

- Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα ψάρακες. Πάω στο πεδίο βολής να ρίξω μια καλή.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

#1
GATZMAN

Καλό βόλι χάνκοντα