Εκ των «μικρό» και «μαλακός»... είναι θα λέγαμε η μετάφραση της Microsoft στα ελληνικά...

Και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι χρησιμοποιούσαν μικρομαλάκιον στους υπολογιστές τους.

Μικρο μαλάκιον (από GATZMAN, 27/12/10)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Khan

#2
Νακοβία

ΣΩΣΤΟΣ

#3
dryhammer

Ελέγετο το πολύ πάλαι εις την κοιλάδαν των πυριτικών ενώσεων (Silicon Valley) οτι ο Γουλιέλμος Θύραθεν (Bill Gates) ενεπνεύσθη το όνομα της εταιρείας ατενίζον το (φεύ) πέος του...