Γρήγορα, στη στρατιωτική γλώσσα.

- Γεωργίου, φύγε σφαιράδην μέχρι την πύλη να φέρεις το βιβλίο αναφοράς!

Βλ. και σχετικά λήμματα καρφί, dt, πατ-κιουτ, στο καπάκι, σούμπιτος / σούμπιντος, ο, τσακ-μπαμ, στο πιτς-φιτίλι

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Αναγράμματος

Στο κέντρο μας έλεγαν, "υπάρχουν τρεις χρόνοι κίνησης, τροχάδην, σφαιράδην και πετάδην"...