Το διακριτικό των υπαξιωματικών στο στρατό.

Αφορά δεκανείς, λοχίες, επιλοχίες, αρχιλοχίες.

- Ρε σειρά τι βαθμό έχει αυτός ο αξιωματικός;
- Δεν ξέρω, μέτρα τις σαρδέλες και θα καταλάβεις!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Khan

Ο Νίκος Σαραντάκος αποθησαυρίζει και τη σχετική ενδιαφέρουσα έκφραση τηγανίζω σαρδέλες.

τηγανίζω σαρδέλες: Εξομοιώνω έναν βαθμοφόρο (δεκανέα ή λοχία) με τους άλλους φαντάρους σε ότι αφορά τις σκοπιές κτλ., δηλαδή του ακυρώνω τα διακριτικά (τις σαρδέλες). Ο όρος εν­νοεί όχι την επίσημη έκπτωση που είναι σπάνιο φαινόμενο, αλ­λά μια ειδική άτυπη περίπτωση: όταν ο νέος δεκανέας ή λοχίας φτάσει από τα κέντρα νεοσυλλέκτων στη μονάδα, δεν έχει πάρει επίσημα τον θαθμό του (δεν έχει έρθει, όπως λένε, η ονομασία του). Για να γίνει αυτό μεσολαβεί μια περίοδος ενός περίπου μήνα. Αν σ’ αυτό το μήνα τον αντιμετωπίσουν σαν κοινό φα­ντάρο, έχουμε το τηγάνισμα.

Εδώ