Στα φανταρώνυμα του στρατού (συλλεγέντα υπό του σύσσλανγκου sarant) το Τάγμα Εφοδιασμού αναλύεται ως Τάγμα Επιστημονικής Φαντασίας.

Καλά αυτό το Τάγμα Επιστημονικής Φαντασίας δεν υπάρχει λέμετε!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
GATZMAN

Για τη Σ.Τ.ΕΦ παίζει κάτι;