Ενν. η μεταλλική δραχμή.

Εικονικό νόμισμα που εφαρμοζόταν ως μέτρο ποινών (οι μεταλλικές προβλέπονταν ως πρόστιμο στα δικαστήρια) και είχε ισοτιμία με την πραγματική δραχμή. Η παπαριά αυτή δεν εφαρμόζεται πια.

Από μια σχολική εργασίαδιαβάζουμε:

«Οι πρώτες μεταλλικές δραχμές “κόπηκαν” στη Βαυαρία και η ισοτιμία τους με τα ευρωπαϊκά νομίσματα ορίστηκε στα 0,895 του χάλκινου χρυσού φράγκου».

  1. Πρέπει να υπάρξει και μια τροπολογία απαραίτητη για τις μεταλλικές δραχμές. Η τελευταία προσαρμογή ήταν με βάση τις δραχμές και ως γνωστό ισχύει έως σήμερα και είναι 1 μεταλλική δραχμή ίσον με 140 δραχμές και ανάλογα μετατρέπουμε σε Ευρώ ήτοι 140 / 340,75 και 1 μεταλλική δραχμή ισούται με 0,41 € . 21 Μαρτίου 2011, 20:21

  2. Πρώτο έκτακτο Στρατοδικείο Ιωαννίνων 16 Μαΐου 1967:
    Μάκης Γεώργιος, φοιτητής Νομικής, φυλάκιση 2 ετών και 10.000 μεταλλικές δραχμές για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

  3. Μικρή συναδέλφισσα το χιλιάρικο είναι αντίτιμο εξαγοράς ποινής. Η ποινή είναι ποινή φυλάκισης που υπηρετείται επιπλέον. Όπως δικαστήριο, you know, που ορίζουν ποινή εξαγοράσιμη με Χ μεταλλικές για κάθε μήνα ποινής.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

#1
iron

κι αυτό δεν είναι σλανγκ, χμ.

#2
salina

επαγγελματική αργκό των δικαστηρίων;

#3
iron

μπα, δε νομίζω, ευρείας χρήσης μάλλον, την άκουσα από έναν εξ λαχαναγορίτη ο οποίος είχε φάει πρόστιμο το πάλαι ποτέ.

#4
salina

Ναι αλλά αν δεν είχες φάει πρόστιμο επι πλειστόκαινου; Μόνο σε ελληνική ταινία του ’60 το ακούς και πάλι σαν άγνωστη λέξη

Καλά, δεν επιμένω

#5
salina

του σου πστ γμτ κερατο μου γμω
στο ~11:53 Αυτό το κόλπο που πατάς το λjίνγκ και πάει ακριβώς στα λεπτά που θες πως στοδιάλο το κάνετε γμτ

#6
jesus

βάζεις στο τέλος του γιουαρέλ το &t=11m53s ;)

#7
salina

Δόξα τω θεώ, τόμαθα κι αυτό –θένκια

#8
iron

και γω, επί τη ευκαιρία.

#9
iron

αλλά δεν μας έδειξες τί έμαθες...

#10
PUNKELISD

#11
PUNKELISD

#12
PUNKELISD

μπα, δε δουλεύει..

#13
vikar

Πώς ρε; μιά χαρά δουλεύει.

#14
iron

ααααα! τέλεια! ευχαριστώ!

και δε μου λέτε, μπορεί να γίνει και το ίδιο αν το αναρτήσουμε ως μήδι επάνω;

#15
vikar

Μπά, δυστυχώς.

#16
iron

μφφφφφ

#17
aias.ath

Ὁ ὅρος μεταλλικὴ δραχμὴ ἐνεφανίσθη, ἂν δὲν μὲ ἀπατᾷ ἡ μνήμη, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὰ Πατσιφικά, ὁπότε καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ποὺ εἶχε τὸ ἐκδοτικὸ προνόμιο μέχρι τὸ 1929, ἐτύπωσε πληθωριστικὸ χαρτονόμισμα. Ὑπῆρχε τότε ἀκόμη ἡ ρήτρα τοῦ χρυσοῦ, δηλαδὴ τὸ χαρτονόμισμα ἀντιστοιχοῦσε σὲ συγκεκριμένη ποσότητα χρυσοῦ ἢ ἀργύρου, εὑρισκομένου στὸ θυσαυροφυλάκιο τοῦ ἐκδότου. Θυμίζω ὅτι τὰ παλαιὰ μας χαρτονομίσματα ἔγραφαν πάνω «500 δραχμαὶ πληρωτέαι ἐπὶ τῇ ἐμφανίσει». Τότε λοιπόν, ποὺ ἡ νομισματικὴ θεωρία ἦταν ἁπλῆ, γιὰ νὰ βρίσκουν λογαριασμό, ἐξέφραζαν τὶς ἀξίες εἴτε σὲ κοινὲς, χάρτινες δραχμές (πληθωριστικές), εἴτε σὲ μεταλλικές, δηλαδὴ προπληθωριστικές, ἀντιστοιχοῦσες στὸ προβλεπόμενο μέταλλο, δραχμές. Αὐτὸ ἦταν ἐφικτὸ τότε, διότι ἦταν ἀκριβῶς γνωστὸ τὸ ποσὸν τοῦ ὑπερβάλλοντος χαρτονομίσματος, καὶ δημιουργεῖτο ἕνα εἶδος σταθερᾶς τρόπον τινα «ἰσοτιμίας», ἢ ρήτρας, ὅπως πχ ἡ ρήτρα ECU, τὴν ὁποίαν οἱ περισσότεροι θὰ θυμᾶστε. Τὰ χρόνια τῆς ἀθωότητος σιγὰ-σιγὰ περνοῦσαν, καὶ τὰ πράγματα γίνονταν ὅλο καὶ πιὸ πολύπλοκα, διότι εὐηυρέθησαν οἱ ἐλλειμματικοὶ προῠπολογισμοί, ἰδίως γιὰ τὴ χρηματοδότησι πολεμικῶν projects, ὁπότε καὶ τὰ μεταπολεμικὰ ἀστικὰ δικαστήρια ἐπεδίκαζαν τὰ διάφορα ποσὰ σὲ ἀποπληθωρισμένη νομισματικὴ μονάδα, θεωρητικῆς φύσεως, τὴ μεταλλικὴ δραχμή. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ ἔχασε τὸ νόημά της μὲ τὴν κατάργησι τῆς ρήτρας τοῦ χρυσοῦ παγκοσμίως.

Ἐπειδὴ δὲν ἔχω χρόνο νὰ ψάξω, παρακαλῶ, ἂς ἐπιβεβαιώσῃ κάποιος τὴν χρονολογία τῆς πρώτης πληθωριστικῆς ἐκδόσεως δραχμῶν.

#18
aias.ath

Ἡ μνήμη μὲ ἠπάτησε. Διορθώνω:
Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα (Ἐθνικάρα, γιὰ τοὺς χρηματιστηριακοὺς πρώην πιστούς της) ἱδρύθη τῷ 1841. Τῷ 1848, συνεπείᾳ τῆς διεθνοῦς ἀναταραχῆς λόγῳ τῶν ἐν Γερμανίᾳ ἐπαναστατικῶν γεγονότων, ὑπέστη τὸν πρῶτον της κλονισμόν πίστεως. Παρετηρήθη ἀθρόα ζήτησις ἀνταλλαγῆς χαρτονομίσματος μὲ μεταλλικόν, κυρίως γιὰ τοὺς ἐμπορικοὺς διακανονισμοὺς ἐξωτερικοῦ. Ἡ τράπεζα ἀντιδρῶσα, προεκάλεσε τὸ διάταγμα, ἐκ μέρους τοῦ Δημοσίου, «περὶ ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας» (έννοεῖτο χαρτονομίσματος, πληθωριστικοῦ πλέον, πρὸς κάλυψιν τοῦ διαφυγόντος ἤδη μετάλλου), ἡ ὁποία ἔληξε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1848. Μὲ αὐτὸ τὸ γεγονός, καὶ ὄχι μὲ τὰ Πατσιφικά ποὺ ἐσφαλμένως ἀνέφερα προηγουμένως, ἐνεφανίσθη ὡς συναλλακτικὸς ὅρος (ὄχι ὡς φυσικὸ ἀντικείμενο) ἡ μεταλλική. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἰσχύουν τὰ παραπάνω.

#19
aias.ath

Παρόραμα στὸ πρῶτο σχόλιο, 4η σειρὰ ἀπὸ τὸ τέλος: ἐφηυρέθησαν