Προτείνω μέρος του σώματος ώστε να τονίζεται, συνήθως κατά τρόπο σφαιρικό, ή σφαιροειδή. Συνηθίζεται, οι περήφανοι κοιλαράδες να τουρλώνουν την κοιλιά τους, και οι γκόμενες τα οπίσθιά τους.

Κοίτα-κοίτα πως τον τουρλώνει! Φιρί φιρί το πάει να τον φάει...

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
HODJAS

Ίσως αντιμετάθεση του τρουλώνω < τρούλος (βλ. χωριό Τουρλωτή Σητείας).

#2
MXΣ

Έτσι είναι φίλε μου από τον Τριανταφυλλίδην: [μσν. τρουλλ(ώ) χτίζω τρούλο΄ -ώνω με μετάθ. του [r] &lt; τρούλλ(α δες στο τούρλα) -ώ] κι αυτό από το [μσν. τούρλα &lt; ελνστ. τρούλλακουτάλα, μικρό σφαιρικό αγγείο΄ με μετάθ. του [r] < λατ. trulla]. Να μην μπερδεύεται με το τουρκικό türlü.