άΦίλες φίλοι των «Επικαίρων» καλησπέρα! Βρισκόμεθα εις το Ζάκκειον Μέγαρον από όπου θα αναμεταδώσομεν την ομιλία-διάγγελμα προς τον ελληνικό λαόν της Α.Ε. κου. Ζάκκη Γεωργίου. Θέμα ομιλίας: «Αι γυναίκαι σιντριβάνια».

«Ελληνίδαι, Έλληνες! Ως γνωστόν, αι γυναίκαι χωρίζονται εις πολλαί και ποικίλαι κατηγορίαι αναλόγως την σεξουαλικήν των συμπεριφοράν. Ήτοι, υπάρχουσιν αι πύραυλοι, αι σιγανοπαπαδιαί, τα σιγανά ποταμάκια, αι ταφόπλακαι, αι παρθενοπιπίτσαι κ.ο.κ. Πλέον, μια νέα κατηγορία θέλει προστεθεί εις τον πάνθεον τούτον: αι γυναίκαι σιντριβάνια.

Γυνή-συντριβάνι ορίζεται η γυνή τούτη, όπερ εν τη κορυφώσει της σεξουαλικής πράξεως τελεύει μετά εκτοξεύσεως υγρών ολούθε και προς πάσα κατεύθυνση, θυμίζουσα άλλωστε σιντριβάνι της Γενεύης ή έστω της τάξεως της Φουντάνας ντι Τρέβι. Ομιλώμεν, δια τα νερά του Δουνάβεως αγαπητοί ακροαταί! Ενιότε δε, ούτη φράση χρησιμοποιείται από γυναίκαι ανήκουσιν εν άλλαι κατηγορίαι, δια λόγους αναπαραστάσεως της σεξουαλικής διέγερσης εις την οποίας ευρίσκοντο, συνήθως μετά χρήσεως γλωσσής ανδρικής ή και γυναικείας, ή επί προσβολή προς άνδρα ο οποίος δεν ημπόρεσε να τις φέρει εις τοιαύτην κατάστασιν. Όπερ αποτελεί κτύπημα κάτω από τη μέση, και μάλιστα δριμύ!

Ευχαριστώ δια το χειροκρότημά σας!»

Αγαπητοί ακροαταί, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με ελαφράν μουσική από τας Αδερφάς Κατσάμπα!...

Εφαρμογήν Πρώτη:
Φαίδων: - Ω αγαπητή μου Ευτέρπη, σήμερις θα σε τέρψω δεόντος και δια τούτου εφόρεσα σκάφανδρον!»
Ευτέρπη: - Εκατάλαβες μετά τον παρολίγον πνιγμό σου εχτές ότι είμαι γυνή-σιντριβάνι ε; Εφώναζες δε «βοήθεια! άνθρωπος εις την θάλασσαν!»

Εφαρμογή δευτέρα:
Φαίδων: - Μα πώς ετόλμησες να με ηπατήσεις μετά του Αγαμέμνονος, Αφροξυλάνθη;»
Αφροξυλάνθη: - Μετά σου εν τω κρεβάτι, εμετατρέπομαι εις ξεροπόταμο... μετά του Αγαμέμνονος εις σιντριβάνι!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Γιώργος Ζάκκης

Ααααα! Επαρατήρησα ότι οι μάντουλοι ήλλαξαν την ακροτελεύτιαν φράσην του ορισμού (... η αδερφή Κατσάμπα) εις «... αι αδερφαί Κατσάμπα»!!! Μα δεν γνωρίζεται, ω αγαπητοί μόντουλοι, την φράση του Τζίνεως Πανούση: «οι αδερφοί Κατσάμπα είναι μία!» ;;;; Πλέον, τώρα τον λόγο έχει ο Ταβερνιέ!!!! Πλέοοοον!