Μια και καλή, μια κι έξω, άπαξ και διά παντός στα καλιαρντά, εκ του λατσή (= όμορφη, ρομανί προέλευσης) και ίσως από το άπαξ.

Μόνο έτσι θα γλιτώσει μπαξ-και-λατσή η μουτζόπουρη Ελλάδα.

Στο 1.15 (από Khan, 28/04/14)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε