Ο γαμιάς!

Κρύφτε τις γυνάικες σας! Σκάει ο Κωστάκης ο μέγα χώστης!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
soulto

και χωστήρας