σαπό, σαπώ

Επιφώνημα επιδοκιμασίας: μπράβο, ρισπέκ, σού βγάζω το καπέλο.

- Σαπώ κι από εμένα! Ωραιότατο σημείωμα! (εδώ)

- ωραίος ο παίκτης, καλά ξηγήθηκες, ωραίος, σωραίος, καλή κίνηση, σαπό, σε παραδέχομαι, ωραία εξήγα, καλή εξήγα, καλά του την έφερες, ωραία του την έφερες... (εκεί)

Σαπώ!

Εκ του γαλατικού chapeau, καπέλο. Εκφέρεται και στα αγγλικάνικα.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
donmhtsos

Εις τα καθ' ημάς και στο πιο (παρωχημένα) "λαϊκό" θα μπορούσαμε να αναφωνήσουμε ινσεψιωδώς: Τραγιάσκα!

τι κι αν φορώ τραγιάσκα

#2
dryhammer

Όταν το είδα σκέφτηκα σαπώ=σήπομαι

#3
σφυρίζων

Σαπώ για την σαπιλώ (το άκυρο λολοπαίγνιο της ημέρας)