εγκρίνω, παραγλωσσική συμπεριφορά όταν εγκρίνουμε κάτι

Όταν άκουσε τη νέα μου πρόταση έδειξε αντίχειρα.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

#1
donmhtsos

Μὲ ποιὰ κατεύθυνση; Πρὸς τὰ πάνω ἤ πρὸς τὰ κάτω; :-)