Η αλβανική γλώσσα

Τσίφσα(αλβανικά): γαμάω

Ροπ(αλβανικά): Σόι

Τσίφσα+ροπ: Τσιφσαρόπικα

Αυτή η λέξη δημιουργήθηκε ή εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα "meme" του χρήστη: nionios_t

Παράδειγμα εδώ

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε