Ακρωνύμια με το ΝΕΙ, ορθογραφία δεν λαμβάνετε υπόψην

Ναζιστικη Επιχείριση Ιωαννίνων

Ναζιστικό Εμπόριο υΙοθετιμενων

Νεγροί Εμπορεύουν υΙοθετιμενους

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε