Για να ρίξει ένα πόπερ ξόδεψε τρεις και εξήντα

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε