Στον στρατό είναι η Μοίρα Συντήρησης Εγκαταστάσεων. Για τους στρατιώτες έχει αλλάξει σε Μοίρα Στέρησης Εξόδου, λόγω των πολλών αγγαρειών που έχει ως αποτέλεσμα να μη βγαίνουν τακτικά έξω.

- Στο κέντρο καλά πέρασα, αλλά στην πρώτη μετάθεση με πήγαν σε μια Μοίρα Στέρησης Εξόδου και ήμουν εξοδούχος μια φορά την εβδομάδα. Μεγάλη πίκρα.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία