Η μεγάλη ψωλή, στα καλιαρντά. Είναι η προτελευταία βαθμίδα της πεο-κλίμακας μεγέθους:

φίφα --> μεσίκ -> μπάρα -> γούδα.

Ντικ μπάρα το σολντό! (=Κοίτα μεγάλη πούτσα [που έχει] ο φαντάρος!)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Επισκέπτης

Τὸ μπάρα καὶ τὸ γοῦδα εἶναι νεώτεροι τύποι.

Τὸ πρῶτο προέρχεται ἀπὸ τὸ μπαρὴ σαρμέλα. Ἡ σαρμέλα παραλείπεται ὅταν εἶναι προφανὲς γιὰ τί μιλᾶμε (πρβλ. κρασί<κρᾶσις οἴνου). Ἐπειδὴ ἡ καλιαρντὴ εἶναι λεπτὸ καὶ μουσικὸ ἰδίωμα, οἱ τόνοι ἀναβιβάζονται καὶ καταβιβάζονται ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργῆται ρίμα. Παρομοίως πάσχουν καὶ ὡρισμένες καταλήξεις.

Τὸ δεύτερο εἰκάζω ὅτι πρόκειται περὶ λίαν προσφυοῦς καὶ χαριτωμένης παρομοιώσεως μὲ τὸ γουδόχερο, σὲ λεκτικῶς ἐκτεταμένη μορφή.

Γιὰ τὰ φίφα καὶ μεσὶκ βλ. σχόλιό μου στὰ ἀντίστοιχα λήμματα.

#2
poniroskylo

Πιθανώς από τη λέξη baro που σημαίνει μεγάλος στα Ρομανί.