Ο σκύλος, στα καλιαρντά (προφέρεται με γαλλική προφορά).

- Σαν λυσσαγμάν κάνεις, έτσι που φωνάζεις!

%

Ο σκύλος λέγεται επίσης στα καλιαρντά γουγουλφάκης, γουγούμης και φιντέλης.

Άβελε τούλα καλιαρντό λυσσαγμάν! (= Βγάλε τον σκασμό παλιόσκυλο!)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία