Ο ναύτης, στα καλιαρντά.

- Γνώρισα ένα γαργαρότεκνο λουκούμι!

(από Khan, 15/12/12)(από Khan, 04/01/14)

Συνώνυμο: το θαλασσινό.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία