Η συστηματική εφαρμογή της θεωρίας του σπαζαρχιδισμού στην καθημερινότητα. Η υλοποίηση της θεωρίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη στρατηγικής με σκοπό την επίτευξη ορισμένων συγκεκριμένων αθέμιτων στόχων. Άρα η υλοποίηση διαφέρει ανά περίπτωση.

- Άσε, στη δουλειά έχουν μελετήσει καλά τι φοβάται ο καθένας κι αντίστοιχα μας χτυπάνε εκεί που μας πονάει, ώστε να σηκωθούμε και να φύγουμε ώστε να μη πληρώσουν απζημίωση απόλυσης. Μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο.
- Απλά ψυχολογικός πόλεμος; Αυτό είναι εφαρμοσμένος σπαζαρχιδισμός.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία