Βιβλιάριο απόρων κορασίδων στα τούρκικα.

No comments

Βλ. και σακάτ αραμπά

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Γιώργος Ζάκκης

Δια πραγματολογικούς λόγους, ημπορεί κανείς να μου εξηγήσει τι είναι το «βιβλιάριο απόρων κορασίδων»; Σύμφωνα με το Γουγλε Γούγλε, το εν λόγω βιβλιάριο επαραδίδοντω εις τας άπορας κορασίδας παρά της βασιλίσσης Φρί/κης, αλλά τίποτα άλλο...