Ο μπάχαλος, αυτός που πάει στις πορείες για να κάνει επεισόδια.

Πήξαμε στους μπαχαλάκηδες, να δεις που θα γίνει χαμός!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
joe909

Better than slang. Από τον Κανονισμό διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων (β.δ. 269/1972 που ισχύει και σήμερα (ζήτω η δημοκρατία): εάν μετά την τρίτην πρόσκλησιν οι οργανωταί και οι μετέχοντες της συναθροίσεως δεν υπακούσουν, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Αρχής, παρουσία των εκπροσώπων της Διοικητικής και Δικαστικής τοιαύτης μετά γνώμην δε αυτών, διατάσσει την διάλυσιν της συναθροίσεως διά της χρήσεως, κατά την κρίσιν του, μετ' εκτίμησιν της καταστάσεως, των προσφόρων προς τον σκοπόν τούτον μέσων, ιδία δε διά της βιαίας απωθήσεως, του καταιονισμού δι' ύδατος, της αστυνομικής ράβδου ή των υποκοπάνων των όπλων των δακρυογόνων ή ετέρων συναφών μέσων. Σημειώστε ότι αυτό το «μετά την τρίτην πρόσκλησιν σημαίνει ότι πριν αρχίσει το ντου ο Αρχιμπάτσος, παρουσία του Εισαγγελέα, καλεί ΤΡΕΙΣ φορές τους συγκεντρωμένους να διαλυθούν.

#2
soulto

Τώρα ο μπαχαλάκιας, παρέα με τον «κάγκουρα», στο νέο λεξικό της Ακαδημίας.