Κατά μίαν άλλην εκδοχήν, ως Χορταρέας χαρακτηρίζεται η περίπτωση ανδρός ο οποίος καταναλίσκει μεγάλες ποσότητες χόρτου, ήτοι χασίς, μπάφου, μαύρου, νταφού κτλ

Φαίδων: «Διέθεσα σήμερον χρήματα ίνα αγοράσω χασίς»
Τρύφων: «Πάλι; είσαι Χορταρέας μέγιστου βαθμού!»

(από Khan, 17/12/13)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Vrastaman

Χορταρέας στην Μεσσηνιακή Μάνη, Χορτράκος στην Λακωνική.