Εκ πρώτης όψεως λέξη που παραπέμπει σε λαρισινό «αξάν» (προφορά) της λέξης «έτσι».

Θα μπορούσε βέβαια να είναι και παραφθορά της λέξης «έιτζ» προφερόμενη από άτομο που η ακοή του δεν είναι σε άριστη κατάσταση, ή από άτομο που η διάταξη της οδοντοστοιχίας του δεν του επιτρέπει να προφέρει σωστά ορισμένα γράμματα.

  1. Λαρισινός επιστρέφει από την ξενητειά στην πατρίδα του και πατώντας στα πάτρια εδάφη αναφωνεί: Λάρ'σ Λάρ'σ σε είδα και λαχτάρ'σ!!

  2. Η γιαγιά στην εγγονή: τι κάνει παιδάκι μου εκιός ο φίλος σου που είχε εκείνη την αρρώστια... το ετς;

Βλ. και: έτσι-γιουβέτσι, ...κι έτσι., έτσι, έτσι!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Hank

Ετς! Βλ. και Λάρισα, Λάρισα, σε είδα και λαχτάρησα!.

Σλανγκιστί και etc.

Παραμένει το ερώτημα ποια η διαφορά του «ετς» από το «έτσι», από το «έεεεετσι!» και από το «γιουβ-έτσι». Αναμένω επιπλέον λήμματα από την σλανγκική κοινότητα επί των θεμάτων.

#2
Hank

Ουδέν κρυπτόν υπό το σλανγκ τζη αρ! Τελικά υπάρχουν τα λήμματα: έτσι-γιουβέτσι, ...κι έτσι., έτσι!, έτσι, κοκορέτσι.

Νομίζω ότι το «ετς!» μάλλον επιχαίρει, αλλά χωρίς σαδισμό, μόνο με αναγνώριση ότι κάτι τοποθετήθηκε σωστά στην θέση του!

#3
Hank

ΥΓ. Για να απαντήσω, πάντως, έστω πρόχειρα, στον προβληματισμό του Mes, το «ετς!» νομίζω το λέμε συνήθως με καλή έννοια, ενώ το «έεεετσι!» και με χαιρέκακη. Βλ. και τα αντίστοιχα λήμματα που παραθέτω παραπάνω.

#4
Galadriel

Αυτό είναι! Έτς! Με κάλυψες Hank, αυτό έψαχνα η χριστιανή. Θενξ!