Ο αντίθετος του προβλεπέ φαντάρου.

- Πού πας αξούριστος κι αγυάλιστος; Θα φας καμπάνα!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

#1
Jonas

Υπάρχει και ο ακομβίωτος και ο αναγράβατος (το τελευταίο μόνο για στολή εξόδου).

#2
GATZMAN

Εσχατος ο ακομβίωτος το κομβίω βαλέτω

#3
Keyser Soze

...και ασκεπής και αστίλβωτος, και παντελώς αδιευθέτητος.