Αναγραμματισμός της λέξης φτερό (στο φτερό), γρήγορα, άμεσα.

Αργήσαμε, πάμε σπίτι στο ρόφτε.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

Γρήγορος, φορτσάτος, όταν κάνει κάτι «τακ τακ».

-Θα πάμε μέχρι του Βάγγου;
-Άντε, πάμε τακτόβιοι.

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία

Γρήγορα, τσακ-μπαμ, αμέσως.

-Θα πάω να φέρω το πράμα.
-Άντε, τακ τακ!

Σχετική αναφορά στο: φυρί φυρί / φιρί φιρί

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία