Χοντρός

Είσαι ντροσχος

Ειστε ντροσχοι

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε

Μικρός

Είσαι κρόσμις

Αυτός ειναι κροσμέας

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε