Μαθητική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Ιδεών.

Εμπρός λαέ
μη σκύβεις το κεφάλι
μόνο με Μ.Ο.Υ.Ν.Ι.
αντίσταση και πάλι!

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία