Επιλεγμένες ετικέτες

Το πρόθεμα ψιλο- τίθεται μπροστά από επίθετα, ρήματα και επιρρήματα, για να μετριάσει το βαθμό, την έκταση ή τη σημασία του δεύτερου συνθετικού που ακολουθεί. Χρησιμοποιείται πολύ από τη νεολαία, και οδηγεί πολύ συχνά σε λέξεις εντελώς παρδαλές.

  1. — Πώς σου φαίνεται το κινητό μου;
    — Ψιλοΐδιο με το δικό μου είναι.
  1. — Από δω ο αδερφός μου...
    — Ψιλομοιάζετε!
  1. Όταν το στροφόμετρο δείχνει πάνω από 3.000 στροφές, η κατανάλωση καυσίμου αυξάνει ψιλοδραματικά.

Μεταξύ άλλων "χοντρή-ψιλοκατάσταση" (από HODJAS, 09/06/11)

βλ. γαμοσλανγκοτέτοια (σλανγκογραμματική)

Έχεις καλύτερο ορισμό; Πρόσθεσέ τον!

Δημοσιεύτηκε
Τελευταία επεξεργασία